УКРАЇНА

Чернівецька міська рада

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Міська комунальна медична установа

«ГОСПРОЗРАХУНКОВА ПОЛІКЛІНІКА ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОГЛЯДІВ»

58023, м.Чернівці, вул.Руська, 279, тел./факс.(0372) 50-38-00, E-mail: mkmu_prof@ukr.net

р/р 26004051506050 в ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО 356282 код 25074063

ІПН 250740624124

 

 

ПОРТАЛ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ

Дізнайтесь

про наші

послуги

докладніше

              Для профілактики розповсюдження різних форм захворювань та розробки оздоровчих заходів, спрямованих на профілактику загальної та професійної захворюваності, попередженню нещасних випадків на виробництві, розповсюдженню різних хвороб проводяться  обов’язкові попередні та періодичні профілактичні  медичні огляди працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб.

          Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам та порядок проведення цих оглядів установлені постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001р. №559.

     Обов’язкові медичні огляди проводяться в лікувально-профілактичних закладах за місцем проживання або за місцем роботи.  Для проведення обов’язкових медичних оглядів за погодженням з роботодавцем можуть організовуватися виїзні бригади спеціалістів. Обов’язкові медичні огляди  проводяться за рахунок роботодавців.

Міська  комунальна  медична  установа „Госпрозрахункова поліклініка профілактичних оглядів ”   знаходиться  на  повному  госпрозрахунку,   проводить обов’язкові попередні та періодичні профілактичні  медичні огляди працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб.

Основними  нормативними  документами, згідно яких проводяться дані заходи є:

- закон України про охорону здоров»я, закон про охорону праці,

-  наказ МОЗ України  від 21.05.2007р. №246”Про  порядок  проведення медичних  оглядів працівників певних категорій ”,

-  наказ МОЗ України від 14.02.2012 року № 107 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров»я України від 21.05.2007 № 246»;

- наказ МОЗ України  від 30.07.2012 року № 578 «Про порядок проведення медичного огляду та спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».

- наказ МОЗ України та МВС України від 31.01.2013 року № 65/80 «Про затвердження  Положення «Про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів»;

- наказ МОЗ України від 31.03.1994р  №45 «Про затвердження положення «Про медичний огляд  працівників певних категорій» ;

- наказ МОЗ  та Держнагляд охорону праці України  від 23.09.1994р. №263/121 «Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі»;

-  наказам МОЗ України  від 28.11.1997р №339 «Інструкція про профілактичний наркологічний  огляд та його обов’язкові обсяги»;

 

 

- рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 18.04.1998р. №13/1 “Про організацію профілактичної роботи в місті Чернівці »;

- наказ МОЗ України від 08.08.2002р. №280 “Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких  пов’язана з обслуговуванням населення і може  призвести до поширення інфекційних хвороб ”;

- наказ МОЗ України від 21.02.2013р. №150 “Щодо внесення змін в наказ МОЗ України від 08.08.2002р. №280»

 Обов'язкові попередній та періодичні медичні   огляди проводяться для працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними  умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі,  та щорічно для осіб  віком до 21 року.

 Попередній  медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу з метою:

- визначення стану здоров'я працівника і реєстрації вихідних об'єктивних показників  здоров'я  та  можливості  виконання  без погіршення  стану  здоров'я  професійних  обов'язків  в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу;

-  виявлення професійних  захворювань  (отруєнь),  що  виникли раніше  при  роботі  на  попередніх  виробництвах  та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь).

         Періодичні медичні огляди проводяться з метою:

-  своєчасного  виявлення  ранніх  ознак  гострих та  хронічних професійних  захворювань   (отруєнь),   загальних   та   виробничо зумовлених захворювань у працівників;

- забезпечення динамічного спостереження за  станом  здоров'я працівників  в  умовах  дії  шкідливих  та

небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;

- вирішення  питання  щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового

процесу;

-розробки  індивідуальних  та  групових лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику;

- проведення відповідних оздоровчих заходів.

Для проходження медогляду працівників підприємств та організацій наприкінці  даного року – на наступний рік, згідно поданої дислокації з Держсанепідемслужби та заключних договорів  складається графік медичних оглядів декретованого контингенту, працюючих з шкідливими і небезпечними умовами праці, в якому враховується періодичність огляду кожного підприємства, участь вузьких спеціалістів, лабораторії, функціональних методів дослідження,  місце, дата і час огляду.

          План-графік роботи узгоджується з головним державним санітарним лікарем, затверджується начальником міського управління охорони здоров’я.

          Для зручності і наближення лікувально-профілактичної допомоги до обслуговуючого контингенту, економії часу, затраченого на проходження медогляду складається графік виїздів лікарських бригад на промислові підприємства, підприємства харчової промисловості, технікуми, училища, школи, ДНЗ,  та інші.

         В кінці року, згідно плану - графіка, письмово на наступний рік повідомляється керівникам підприємств про дату, час  і порядок проведення наступного огляду.

                  Після огляду осіб вищеназваної категорії складаються заключні акти, один екземпляр якого направляється в Головне управління Держсанепідемслужби, другий на підприємство, третій в поліклініку по місцю обслуговування,  четвертий в фонд соціального страхування ,  п’ятий міському профпатолог.  На вперше виявлену запідозрювану патологію дані передаються в поліклініку по місцю обслуговування для подальшого дообстеження, лікування та диспансерного нагляду.

        Медогляди проводяться,  як на базі поліклініки, так і шляхом виїздів медичних фахівців, лабораторії, пересувного флюорографа  на підприємства та установи міста.

        Для вивчення різних форм захворювань та  розробки  оздоровчих заходів, спрямованих на профілактику загальної та професійної захворюваності,  попередження нещасних випадків на виробництві, з метою зниження шляхово-транспортних пригод, розповсюдження заразних хвороб, проводяться обов’язкові попередні при влаштуванні на роботу, а також періодичні  медичні огляди працюючих і медичні огляди водіїв транспортних засобів.

          Для зручності і наближення лікувально-профілактичної допомоги до  контингенту, що оглядається,  економії часу, витраченого на проходження профілактичних і медичних оглядів, складається графік роботи виїздів лікарських бригад на промислових підприємствах, підприємствах  харчової промисловості, технікумах, училищах, середніх школах, школах-інтернатах та інші.

 

 

 

Матеріально-технічна  база

 

       МКМУ „Госпрозрахункова поліклініка профілактичних оглядів” розташована у двохповерховій будівлі, яка прибудована до дев’яти поверхового  житлового  будинку  загальною  площею 1449,3 м”.

       В  будівлі розташовані всі необхідні кабінети для проведення медичних і профілактичних оглядів.  При відсутності необхідних  спеціалістів, ми укладаємо разові трудові угоди з  вузькими  фахівцями,  ( уролог, ендокринолог ).

           Для відповідної роботи установи згідно нормативних документів, є в наявності  необхідна медична та діагностична апаратура.

В установі функціонує  бактеріологічна  лабораторія,  яка  робить  обстеження на патогенну кишкову групу, патогенний стафілокок,  дисбактеріоз, та чутливість до антибіотиків.

Установа має  пересувний флюорограф,  автомобіль ГАЗ - 2705.

Поліклініка працює по огляду декретованого контингенту, як в установі так і на виїздах.

В 2013 році проведено 191 виїзд на підприємства міста та області , де оглянуто близько 15 тис. осіб. Більша половина цих виїздів обслуговувалась флюорографом поліклініки. Флюорографом флюороцентру обслуговувались тільки бюджетні установи, що дало нам змогу значно знизити ціну на ці медогляди.

На протязі останніх років установа вигравала тендер на проведення бактеріологічних досліджень працівникам  освіти. Ці дослідження проводились як в установі, так і на виїздах.

 Валові доходи по установі  за 2013 рік склали 3,5 млн.грн. ( в 2012р. – 3,2 млн. грн.,  ріст -7,2%)

В 2013році, завдяки вдалому рекламуванню своїх послуг по проходженню медогляду та ціновому компромісу, вдалось виграти тендер на проходження медогляду працівників «Укрпошта». Також вдалось залучити до медогляду  працівників банків, держслужбовців, шкіл,медичних закладів та інші.

Поліклініка профілактичних оглядів не має монополії ні на один вид послуг, а це огляд осіб, що підлягають під дію наказів №280, 246, водії, дозвільна система та інші. В зв’язку з  відсутністю монополії на медогляди та конкуренцією між лікувальними установами міста, а це в  першу чергу 4 міська поліклініка, обласна консультативна поліклініка, перша та третя міські поліклініки, наша установа, за останні роки втратили такі великі підприємства  як меблева фабрика, ДОК, це не рахуючи малих підприємств, але дякуючи тому, що ми придбали пересувний флюорограф та відкрили бактеріологічну лабораторію збільшилась і з кожним роком збільшується кількість оглянутих працівників шкіл, ПТУ, технікумів, дошкільних навчальних закладів, харчовиків.

 

Записатися на індивідуальну консультацію

+38 (0372) 50-49-30

+38 (0372) 50-38-00

+38 (0372) 50-49-58

 

МКМУ Госпрозрахункова

Поліклініка профілактичних

                 оглядів

Чернівці,вулиця Руська, 279

Чернівці,вулиця Руська, 279

+38 (0372) 50-49-30

+38 (0372) 50-38-00

+38 (0372) 50-49-58

 

Головний лікар Николишин Р. С.

Графік прийому:

 

Понеділок     8:30 - 18:00

 

Вівторок        8:30 - 18:00

 

Середа           8:30 - 18:00

 

Четвер           8:30 - 18:00

 

П'ятниця        8:30 - 18:00

 

Субота           9:00 - 13:00

 

Неділя           Вихідний

Записатися на індивідуальну консультацію

Інформація відвідувачам